รายการสั่งซื้อของคุณ


คุณยังไม่ได้ทำรายการใดๆ

ขั้นตอน

  1. ค้นหาชื่อโดเมนที่ยังว่าง (สีเขียว)หรือหาชื่อโดเมนปัจจุบันของคุณ
  2. เลือก hosting plan สำหรับเว็บไซต์และอีเมลล์ (ไม่บังคับ)
  3. ชำระเงิน คุณจะได้รหัสแล้วสามารถเริ่มได้ทันที